Klachtenprocedure / Beschwerdeverfahren

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben omtrent een ervaring in de webshop, dan kunt u uw klacht schriftelijk zenden aan:

Wildwuxs Online
Oude Bildtdiijk 874
9079NG Sint Jacobiparochie
Nederland

Email: info@wildwuxs.com

U ontvangt dan binnen 14 dagen na ontvangst een inhoudelijke reactie.

Let op: Neemt u altijd eerst contact op met ons op. Wij kunnen u wellicht direct van dienst zijn.

Als blijkt dat u heeft gekocht bij een Europees bedrijf en u bent niet tevreden, dan kunt u naar het Europees Consumenten Centrum (ECC). Het ECC helpt u gratis om uw klacht neer te leggen bij de geschillencommissie in het land waar u het product kocht.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.  Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 


Streitigkeiten zwischen Kunde und Online-Shop über die Schaffung oder der Umsetzung von Vereinbarungen im Zusammenhang mit diesem Geschäft oder bieten Produkte und Dienstleistungen, kann, vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen an GeschilOnline eingereicht werden.

Zur außergerichtlichen Beilegung von Kunderechtlichen Streitigkeiten hat die Europäische Union eine Online-Plattform (“OS-Plattform”) eingerichtet, an die der Kunde sich demnächst wenden kann. Die Plattform ist zu finden unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/“.